Send the topic "Wrong scaling in HiDPI Kubuntu 20.04" to a friend.